Tag Archives: Rhodesian Ridgeback

Backe, mångsteg, utfallsteg och folk som klär sig som löpare fast de går.

Dags för lite styrka och teknikträning igen. Jag inledde med att värma upp i 2-3 km och under uppvärmning så blev jag nästan fälld av ett litet barn som landade från oven mitt framför fötterna på mig. Hans uppdykande hade inte varit mindre överraskande än om han släppts från ett flygplan. Sträckan där han dök upp (eller ned) är framsprängd i berget så precs vid kanten går stigen ca 1 meter nedanför den naturliga marknivån som är täckt med tätt buskage och det var ur dess buskar som helt plötsligt en liten kille hoppade ut och landade en knapp meter farmför där jag kom springande. Höjdskillnaden i hans hopp gjorde att han hade lite problem att hålla balansen så gick fick göra en  snabb gir kombinerad med ett litet hopp för att undvika att trampa rakt på ett liggande barn.

Efter den här lilla incidenten så gick resten av uppvärmningen riktigt smidigt och när jag kom till Långholmen så inledde jag med 4 repetitioner uppför min “favorit-” backe. Jag hade helst gjort två till men jag var lite stressad för jag ville hinna hem, stretcha, duscha och laga mat innan kvällens middagsgäst dök upp. Jag hade inga som helst problem att hålla en bra fart uppför backen och återhämtade mig riktigt snabbt så jag kunde vända uppför backen utan någon vila efter varje upprepning. Det var några till som sprang på Långholmen men framförallt var det mycket hundmänniskor ute, under en period tror jag nästan att antalet hundar översteg antalet människor på ön. Som tur var var alla mycket väluppfostrade och jag såg ingen hund i rullkoppel. Jag såg bland annat tre-fyra stycken av min absoluta favvohund från min barndom; Rhodesian Ridgeback.

Efter backen så gjorde jag fyra repetioner av mångsteg och 4 x 8 repetitioner av  utfallssteg. Det kändes som att jag hade kunnat dubbla på detta utan problem men som jag berättade tidigare så kunde jag inte låta bli att tänka på salsciccian och makaranonerna från Gargano som jag skulle laga till. (När jag kollade upp hemsidan från det här pastaföretaget så insåg jag att det inte alls är pastastaden i Kampanien som är känd som platsen där den bästa pastan i världen tillverkas – den staden heter  Gragnano och inget annat).

En sak som slog mig när jag joggade hem var hur jag tenderar att dömma ut folk som jag ser när jag springer. Speciellt typer som har klätt sig i perfekta löparkläder och nya löparskor som gärna har vattenflaska med sig men envisas med att promenera. Det här får mig att tänka: “du är ute och GÅR, du behöver inte byta om för att GÅ”. I sådana stunder avskyr jag verkligen mig själv. vad vet jag om de som jag möter; de kanske är ute på en tvåmils runda och att de börjar med att promenara för att värma upp innan de springer och även om de bara är ute och går i sakta mak i tio minuter varför ska jag behöva bry mig om hur de klär sig. Jag måste skärpa mig, det finns ju bättre saker att tänka på när jag springer än att reta upp sig på folks klädval.

Soundtrack of my run:

Wild Planet – B 52’s
Vietnamese Baby  –   New York Dolls
Untitled –  Blonde Redhead
Each New Day   –   Rose Melberg
Computer power  (remix)   – Jamie Jupitor
La noche de mi mal  –   Lila Downs
La Juanita –   el Anderiego
Genetic Engineering  –  Orchestral Manoeuvres in the Dark
Come Live with Me   –  Heaven 17
Radar rider   –    Mr Flash
Se på mig nu   –    Ratata
Tusen mot en  –   Vapnet
Puss ‘n’ Boots   –    New York Dolls

Advertisements

Hills, bounding and lunges

Time for some strength and technique drills. I began with a warm up run, 2-3 ks, and during this I almost tripped over a little kid who landed just in front of my feet. If he would have been dropped from an aeroplane he wouldn’t have surprised me more than he did. At that section the course goes just besides one meter high rocks and on top of this rocks there is bushes. Suddenly this little kid jumped out from the bushes and landed just in front of me, because of the height difference between the rock and the asphalt track he couldn’t hold his balance so I had to make a quick swerwe combined with a little jump to avoid stepping on this kid.

After this little incident the warm up was pretty smooth and I made 4 reps up my favourite hill. I wanted to make 6 but I was a little concerned about getting home in time to stretch, take a shower and cook before my dinner date arrived. I had no problem at all with keeping a good tempo up the hill and recovered quick between the reps. This day there was a lot of dogs on Långholmen all of them well behaved and none in retractable leashes. I saw three or four of my fav dog since I was a kid, the Rhodesian Ridgeback.

After the hill I did 4 reps of a bounding drill and 4 x 8 reps of lunges. I felt that I without any problem could have doubbled the reps but as I told you before I was thinking about the dinner that was waiting to be cooked so as I jogged home I thought about the salsciccia and maccheroni from Gargano. (Then I looked up the website I became aware this isn’t the pasta town in Campania there the best pasta in the world is supposed to come from – that town is called Gragnano).

One thing that stroke me is how judgemental I am when I spot people in training gear specially if I’m running myself. Worst is it if I meet someone who is walking dressed in perferct runner gear, tights, new shoes, windjacket and waterbottles. That makes me think: “you are out on a walk, there is no need to change clothes to take a walk”. I really hate to be this judgemental. What do i know about the people I meet? They might be out for a 20 k run and warm up with a quick walk before they start to run and even if they just are out for a ten minutes walk why should I care how they dress? There is better things to think about than nonrunners dressing up as a runner.

Soundtrack of my run:

Wild Planet – B 52’s
Vietnamese Baby  –   New York Dolls
Untitled –  Blonde Redhead
Each New Day   –   Rose Melberg
Computer power  (remix)   – Jamie Jupitor
La noche de mi mal  –   Lila Downs
La Juanita –   el Anderiego
Genetic Engineering  –  Orchestral Manoeuvres in the Dark
Come Live with Me   –  Heaven 17
Radar rider   –    Mr Flash
Se på mig nu   –    Ratata
Tusen mot en  –   Vapnet
Puss ‘n’ Boots   –    New York Dolls