Tag Archives: Erica Johansson

Årets första lopp på strax under 45 min efter en alldeles för snabb start.

Igår läste jag en artikel i  The New York Times om kaffes effekt på löpningsresultat. Så jag bryggde mig en dubbel espresso precis innan jag drog hemifrån. Jag är inte säker på om det var kaffeinet eller bara en placeboeffekt men jag kände självförtroendet växa när startskottet närmade sig.

Jag hade lyckats skaffa mig en riktigt bra position på startlinjen eftersom jag lärt mig en läxa på förra årets sista lopp där jag var tvungen att springa första kilometeren i mjukt gräs bredvid spåret för att kunna avancera. Så idag brydde jag mig inte ett dugg om hyfs när jag armbågade mig fram för att stå bra till när startskottet skulle ljuda. Efter skottet så tog det bara 20-30 meter innan jag fick ett helt öppet spår och kunde välja tempo själv. Tyvärr så valde jag samma tempo som de snabbaste.

Under tävlingslopp så blir det alltid att jag hittar någon annan löpare för att ha som måttstock och som kan hjälpa mig hålla ett bra tempo. I större tävlingar så blir det ofta en person  som har något utmärkande drag som gör det enkelt att hålla koll på honom/henne. Efter ett par hundra meter så la jag märke till en löpare med i långt blont hår med mörka slingor i topparna, en svart mössa och svart träningsjacka med ett Jamaica-tryck på ryggen. För att få något att fokusera mina tankar på började jag fundera på om det kunde vara Erica Johansson.

Jag visste att det gick riktigt snabbt i början för jag hade inte så många löpare framför mig, men det kändes ändå inte som om det var ett helt omöjligt tempo. Innan loppet hade förutsatt mig att försöka hålla mig i topp 40 så länge som möjligt men när vi närmade oss första kilometerskylten så insåg jag att det nog ändå gick lite väl fort eftersom jag inte hade alls många framför mig och vid skylten så passerade jag på 20 plats på tiden 3.50. Hade jag hållit samma kilometertider hela loppet hade jag slutat på andra plats på tiden 38.20. Mer n tre minuter under mitt personbästa.

En annan löpare som startat för snabbt var “Erica Johansson” som jag passerade strax efter en kilometer och då såg jag att Erica i själva verket var en skäggig karl som var mer lik en Poodle.

Jag försökte sänka farten lite och andra kilometern gick i ett tempo som är mer passande för mig och den tog ca 4.10. Trots fartsänkningen så började jag redan med 80% kvar av loppet att känna av den snabba starten i benen och när banan övergick från asfalt till blöt gegga på tredje kilomtern så kändes började mjölksyran att fylla mina benmuskler och därifrån blev det en ren kamp.

Jag fick kämpa mot negativa tankar som “Vad är egentligen värst det sura i att bryta för att jag inte orkar eller smärtan som kommer komma i mina ben”.

Tredje och fjärde kilomtern gick i dryga 4.30 min/km och den modesta farten till frots så var jag helt utmattad och kände att nu skulle det bli svårt att gå under 45 minuter. Här någonstans dök min vän Staffan, som jag inte sett tidigare vare sig under loppet eller innan starten, upp och vi sprang sida vid sida fram till varvningen vid 5 kilometer. Men sen orkade jag inte följa honom längre utan tappade över tio sekunder gentemot honom på mindre än en kilometer, ett avstånd som bara fortsatte att växa. Även “Erica Johansson” passerade mig. Vid 7,5 kilometer så var det en vätskekontroll, jag brukar inte dricka när jag springer runt 10 km (om det inte är väldigt varmt) men nu var jag tvungen att stanna till och ta en mugg sportdryck bara för att få lite socker i mina blodådror.

När jag har ungefär två kilometer av ett lopp så försöker jag att öka farten. Jag tror att man alltid kan pressa sig lite för att öka de sista minuterna hur trött man än är. Det handlar bara om att bestämma sig. Den här gången blev det dock till en match mellan viljan och benen och resultatet vart nog oavgjort. Min tankar var av typen: “Bara 2 km kvar och kan jag bara öka lite så kan jag nog komma ikapp Staffan” i fem sekunder följt av “fan en backe på bara fem meter och mina ben är helt slut” och sen “den kan inte vara omöjligt att köra sista km på runt 4 min och då kanske jag kommer i mål på runt 44” följt av “jag måste nog stanna innan benen slutar bära mig” och så vidare.

När jag slutligen svängde in på upploppet så fick jag en liten knuff av en snubbe i dreadlocks som sprang förbi och jag kände att aldrig att jag ska få stryk mot en Reclaim the streets-typ så jag startade en slutspurt och var snabbt förbi honom igen. Men slutrakan var lite väl lång för mina mjölksyrestinna ben och med 20 meter kvar så såg jag att han kom upp på min högra sida så det vara bara att låtsas att vi spurtade om ett OS-guld och med bara några decimeter till godo så tog jag mållinjen.

När jag sen försökte återfå andningen så såg jag att jag faktiskt lyckats att ta mig i mål precis under 45 minuter.

Positivt: Att 3.50 min/km ändå inte kändes så vansinnigt fort.

Negativt: Att till och med de korta 10-20 meter långa backarna orsakade så mycket mjölksyra i benen. (Egentligen kanske inte så konstigt eftersom jag bara tränat distans och varken intervaller eller backträning i vinter).

Advertisements

First race of the year sub 45 after a stupidly quick start.

Yesterday I read an article in The New York Times about the effects coffee drinking has on your performance. So I made myself a nice espresso doppio just before I left home. I’m not sure if it was the coffee or just a placebo effect but my confidence was really high while I waited for the starting shot.

I had a great position at the starting line, I had learned my lesson from last race of last season there I had to run in the grass for the first k to pass hundreds of slower runners. So today I didn’t care at all that I had to elbow my way to a good place at the starting line. After the shot it only took a 20-30 meters before I could run in whatever pace I wanted. Unfortunaly I chose to take off really quick with the leading bunch.

During races I try to find someone to have as sort of a landmark to help me find a good pace. And in bigger crowds that person has to stand out in some sort of way to make it easier to find him/her. After a couple of hundred meters I saw someone with long blond hair dyed dark at the ends, wearing a black cap and a black jacket with a Jamaica print. To find something to occupy my mind I started to think that it might be the former long jumping star Erica Johansson.

I knew that the pace was rather quick because I didn’t have many in front of me, but it still didn’t feel impossible to go on in that speed. Before the race I thought about running for as long as possible around the 40th position. But when we aproached the 1 k mark I was even able to count the people in front of me and i took the mark in the 20th position at the time 3.50. And I knew that was to fast. Had I’ve been able to keep that pace I would have finished at second place at 38.20. Three minutes faster than my best.

An other runner that had started to quick was “Erica Johansson” whom I passed short after the 1 k mark, and now I saw that Erica actually was a bearded man who more looked like a Poodle.

I tried to slow down a little and the second k was more at the right pace for me (around 4.10). But with 80% of the race I started to feel the quick start in my legs and when the path changed from asphalt to wet mud at the third k the level of lactic acid rose alarmingly and the race from this point was only about struggle.

I had to struggle to keep the bad thoughts away: “Whats worse the bitter taste of not finishing or the pain in my legs?” I run the third and fourth k in over 4.30 min/km and a modest pace or not I was exhausted and was passed by runner after runner and knew that it would even be dificult to go sub 45. My friend Staffan whom i hadn’t seen at all (neither during the race or at the start) came up by my side and we run side by side for a kilometer. But when we lapped after 5 k i couldn’t follow in his pace anymore. I lost over 10 secs in less than a k and even “Erica Johansson” passed me. My goal now was to keep Staffan in sight but the gap kept opening up. At 7,5  there was a pit stop (I never drink when I run 10 ks) and I stopped for some energy drink just to get some sugar in my veins.

I always try to step up the pace when I’ve got around 2 ks left of a race. I think that it doesen’t matter how tired you are you can always push yourself a little more if you only decide to. This time it was a fight between my mind and the legs. I have to say that the result was a draw. My thoughts were: “Only 2 ks left and I’m closing the gap to Staffan” for five seconds then “damned five meter slope kils my legs I’ve got no power left at all” and then “If I can make a quick last k around 4 min I’ll go around 44 min” and then “I’ve got to stop, the legs aren’t carrying me anymore”….

Turning towards the finishing straight I got a little push from a guy in dreadlocks who passed me and I thought to myself: “You can’t loose to a reclaim the city-guy” and started to rush. I passed him but the finish was a little to far away and I didn’t have enough strength to rush al the way and with 20 meters left i saw some dreadlocks passing me on my right but pretending that we battle over an olympic gold metal I found enough power to pass him with just a couple of inches.

Trying to catch my breath I saw that I finished just short of 45 minutes, so I think it was an OK start of the season.

Positive:  3.50 min/km actually didn’t feel that quick.

Negative: Even 10-15 meters uphill running builds up a high level of lactic acid in my legs.  (maybe not that surprisningly because I have only trained distance and no intervals or hills during the winter).